KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR SLÄKTFÖRENINGEN SMÅKULLA

Datum: Söndagen den 19 mars 2017

Tid: 15.00

Plats: Småkulla gård

Dagordning

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av justeringsmän

§5 Godkännande av dagordning

§6 Årsmötets behöriga utlysande

§7 Verksamhets- och ekonomiskberättelse

§8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§10 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§11 Val av ordförande

§12 Val av kassör

§13 Val av övriga ledamöter

§14 Val av suppleanter

§15 Val av revisor

§16 Val av valberedning

§17 Mötets avslutande

SMÅKULLA SLÄKTFÖRENING

VARMT VÄLKOMNA

önskar

Styrelsen 2016

Med våra rötter i åtanke bjöds alla släktingar in till en 5-kamp i Småkulla den 3 September 2016. Efter anmälan tilldelades vi en roll (skotte/viking) samt en mötesplats i närheten av Småkulla. På kampdagen marscherade vi lagvis till slagfältet där det bjöds på en gemensam måltid. Därefter var det dags för kamp! (med grenar för alla åldrar). Titta på YouTube-filmen för en sammanfattning av dagen!

appelfest

Vi plockar äpplen och gör våra egna pajer som vi sedan avnjuter till dessert efter vår grillmiddag. Vi som ordnar festen ser till att det finns ingredienser till våra pajer som vi bakar tillsammans.

Ni tar med er det som ni vill grilla och dricka till er mat. Kvällen fortsätter så länge som vi känner för det, blir det kvällskyla eller regn flyttar vi festen in i huset.

Plocka med dig äpplen hem!

Anmäl er senast 1/9 antingen på vår Facebooksida eller ring/sms på 0705-409711.

Välkomna,
Anna-Karin Dimakis, Berit Moberg och Karin Karlsson

Skärmavbild 2015-04-29 kl. 08.05.50

Småkulla släktförening bjuder in till en försommarträff på Småkullagård på nationaldagen.
Flaggan är i topp.

✦ Vi som ordnar ser till att det finns smör, bröd och ost.

✦ Ni som kommer tar med er ett matbuffébidrag och dessert/ kakbuffébidrag så vi tillsammans ordnar ett riktigt

✦ Ni tar också med er det ni vill dricka till maten och kaffe om ni så önskar.

✦ Trädgården är stor och lekvänlig så ta gärna med er utespel typ badminton eller kubbspel eller liknande.

✦ Kul om ni vill och kan komma, ung som gammal. Vid regn äter vi inomhus.

✦ Anmäl er om ni kommer senast 1/6 antingen på vår facebooksida, ring eller sms på 0705-409711

Välkomna önskar Anna-Karin Dimakis, Berit Moberg och Karin Karlsson

13smakulla35

Lördag 14 mars 2015 håller Småkulla släktförening årsmöte på Småkulla Gård.

Tid : klockan 15:00.

Meddela ditt grenombud att du kommer senast 10 mars 2015.

Vid frågor, funderingar eller önskemål om årsmötet, kontakta oss eller ditt grenombud.

Välkommen till en trivsam eftermiddag på vår släktgård.

Styrelsen

Ps. Glöm inte att ta kort när du är på Småkulla och även på saker som kan relatera till Småkulla – personer, platser etc. Bilderna taggar du sedan med #smakullagard på instagram, så visas de här till höger direkt! Ta chansen att dela dina Småkulla-bilder på vår webbplats!

Idag består Småkullasläkten av 299 personer. Av dem slöt 163 släktingar upp för en gemensam dag.

Artikel i Lerums Tidning publicerad 27 juni 2013

OLOFSTORP: I början av 1900-talet lämnade Olaus Peterson in en motion till riksdagen där han begärde en utredning om ”skydd för fastighetsägare på landet mot störande och stojande tillställningar i omedelbar närhet av hans hem”.
Tänk om han hade vetat att hans egen släkt skulle hålla tidernas största släktträff på hans egen gård.

Idag består Småkullasläkten av 299 personer. Av dem slöt 163 släktingar upp för en gemensam dag.
Idag består Småkullasläkten av 299 personer. Av dem slöt 163 släktingar upp för en gemensam dag.

– Det är roligt att vi fortfarande håller traditionen vid liv. Det här är 15:e gången vi träffas på det här sättet, säger Elisabeth Gustavsson, ansvarig för festkommittén.

Första gången ättlingarna till Olaus och Nelly Augusta Peterson träffades 1938 deltog 35 personer. Till årets träff var 163 släktingar anmälda. Träffen hölls förstås på småkulla gård där riksdags-, affärsmannen och bonden Olaus Peterson bodde med sin hustru runt förra sekelskiftet.

Enligt Tore Bjerhem som forskade på Nelly Augustas sida, har Småkulla gård varit i släktens ägo sedan i slutet av 1600-talet. Det finns mycket historia kring den här gården och en hel del är väldokumenterat och finns att läsa på föreningens hemsida. Det finns till och med utdrag ur Vättle härads dombok så långt tillbaka i tiden som 1645.

I den gamla bakstugan fanns information om släktens förfäder.

–Här inne kan man verkligen känna historiens vingslag, säger Elisabeth och visar runt bland gamla kort, släkttavlor och bildspel samtidigt som hon kryssar mellan nyfikna släktingar.

Bryllingar och trasslingar

8-low
Anna-Karin Erenmalm Dimakis med fyra generationer.

Av Olaus och Augustas tretton barn finns det nu sex grenar kvar. Det innebär att det inte bara var syskon, kusiner och sysslingar som träffades utan även bryllingar och trasslingar.

–Det är så roligt att se er här allihopa, sa Anna-Karin Erenmalm Dimakis till alla som samlats inne i det stora partytältet.
–Förhoppningsvis kan den här dagen bidra till att ni lite mer avlägsna släktingar kommer att känna igen varandra och säga ”Hej, dig känner jag” när ni möts på stan, fortsatte hon.

Många förberedelser

7-low
Elisabeth Gustavsson utanför bakstugan.

Den här släkten har förutom många ättlingar också en del riktiga eldsjälar som har arbetat hårt för att få till festen.

–Det är klart att det är mycket förberedelser inför ett sådant här kalas, säger Elisabeth Gustavsson.
–Det var bråda dagar veckan innan kalaset, fortsätter hon och visar med händer hur lång listan har varit att pricka av.
–Det är många pusselbitar som ska läggas.

Trots den stora uppslutningen kan man ändå ana en viss besvikelse hos styrelsens medlemmar att inte fler var på plats.

–Det var många som inte kunde komma idag. Totalt är vi 299 personer i Småkullasläkten, säger Elisabeth.
–Även om många fortfarande bor i eller i närheten av Olofstorp så finns numer släkten även representerad på många andra ställen i Sverige och Europa. Faktiskt till och med i Hong Kong, lägger hon till.
–Men nästa gång vi träffas är vi ännu fler, säger Anna-Karin Erenmalm Dimakis entusiastiskt.

av Anna Sahlback

965541_10201329034294810_1871466002_o

Under 2012-2013 har Småkullas släktförenings styrelse haft 7 st styrelsemöten 21/5, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 14/1 och 25/2

Vi har arbetat med förberedelser inför släktfesten i sommar som blir den 1/6 i denna arbets grupp är Elisabeth Gustavsson sammankallande.

Släktföreningens grupp som arbetar med att förtydliga föreningens stadgar har under året arbetat fram ett förslag.

Styrelsen har under året arbetat med en ny hemsida som är klar, detta hjälper Fredrik Karlsson till med. Fredrik är gift med Anna-Karins dotter Katarina Dimakis.

Det finns nu en FaceBook grupp men det har varit låg aktivitet. Det var även ålagt styrelsen att höra i sina led om det fanns intresse från den yngre generationen att ingå i styrelsen.

Under 2012 har vi färdigställt renoveringen av verandan där vi bytt ut fönster, dörrar, fasadbeklädnad. Skorstenen är plåtskodd.

Ventilationen från badrum till tak är ordnat.

Rörmokare har varit på plats och åtgärdat stopp i rör och avlopp.

Det är utfört en service på pannan.

Föreningen har köpt in grus till vägen framför ladugården.

De nedre gångarna vid manngården är återställda efter att elen lagts under mark.

Föreningen fällde den stora granen vid 4-kanten samt rev staketet runt 4-kanten. Arbetet med det nya staketet är påbörjat och skall vara avslutat under våren.

Det har varit 4st målar firmor och tittat på Småkulla för att kunna lämna offert på Manngården och Bakstugan , det är det gula som skall målas. Det är beslutat att firman Valter Carlsson Måleri AB skall utföra arbetet. Detta skall göras innan släktträffen.

Sjömarkens Isolering AB anlitades för isolering av vinden på Småkulla och innan detta kunde genomföras rensade styrelsen under en lördag vinden.

Det är också beslutat att Småkullas 4 grindstolpar skall bytas ut, då de nuvarande är sönder vittrade.

Vi anlitade också GÖSAB Sotnings AB för kontroll av bakugn och rökgaskanal i Bakstugan, dessa måste renoveras om de skall användas i framtiden.

Martin Krook